Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

วิธีการเพิ่ม Addon Domains

Addon Domains คือ การนำชื่อโดเมนเนมอื่นที่ยังไม่มีโฮสติ้งมาใช้งานร่วมกับโฮสติ้งที่เปิดใช้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละแพ็คเก็จการใช้งาน )  โดยการจัดการไม่ว่าจะเป็น การสร้างอีเมล์, การสร้างฐานข้อมูล และอัพโหลดไฟล์จะใช้รายละเอียดของโฮสติ้งในปัจจุบันเป็นตัวจัดการทั้งหมด  แต่บุคคลภายนอกจะไม่ทราบข้อมูลเลยว่าโดเมนเนมนั้นๆ อยู่ในสถานะของ Addon Domains ครับ

หมายเหตุ : ตามข้อตกลงในการใช้บริการ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่ายก่อนได้รับอนุญาตเท่านั้น

 1. ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่า nameserver ของโดเมนเนมที่ต้องการเพิ่มเป็น Addon Domains ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการใช้งานก่อน  หากเป็นบริการแชร์โฮสติ้งให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่า nameserver ดังนี้ครับ  ( หากเป็นบริการอื่นๆ แต่ไม่ทราบข้อมูลให้สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าครับ )
  • ns1.yourconnect.com
  • ns2.yourconnect.com
  • ns3.yourconnect.com
  • ns4.yourconnect.com
  • ns5.yourconnect.com
  • ns6.yourconnect.com
 1. รอการอัพเดทค่า DNS ประมาณ 4 – 12 ชั่วโมงแล้วจึงค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปครับ
 1. เข้าสู่ระบบ cPanel ( ดูวิธีการเข้าได้ ที่นี้ )
 1. ไปที่หัวข้อ Domains แล้วเลือกเมนู Addon Domains
 1. กรอกรายละเอียด Addon Domains ดังนี้
  • ช่องที่ 1. ใส่ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการเพิ่ม ยกตัวอย่าง example.com
  • ช่องที่ 2. และ 3. เมื่อคลิกเม้าส์ในช่อง ระบบจะเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามที่ต้องการ

Was This Article Helpful?

0
Related Articles