ความแตกต่างของ SSL และวิธีการเลือก SSL ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ

เราสามารถแยกความแตกต่างของ SSL เป็น 3 ข้อใหญ่ได้ดังนี้

1. Brand

ในเบื้องต้น SSL แต่ละชนิดสามารถทำงาน เข้ารหัสข้อมูลได้เหมือนกันทั้งสิ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ราคา SSL มีความแตกต่างกันก็คือ Brand สาเหตุเพราะ SSL เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ดังนั้น Brand อย่าง Verisign ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ก็มักจะได้รับความน่าเชื่อถือ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ และส่งผลให้ SSL ของ Verisign มีราคาค่อนข้างสูงกว่า SSL แบรนด์อื่น


2. เทคโนโลยีการเข้ารหัส

SSL แต่ละชนิด ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ แบรนด์ เดียวกัน แต่หากทำงานด้วยเทคโนโลยีต่างกัน ก็จะมีราคาต่างกันไป ซึ่งโดยทั้งหมด SSL ที่มีราคาสูงกว่า ก็จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ซับซ้อน อาทิ Verisign Secure Site Pro True 128 Bit ก็จะมีเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนกว่า Verisign Secure Site ธรรมดา ซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากกว่า

3. Extended Validation

ปัจจุบัน นอกจากความแตกต่างในข้อ 1 และ 2 แล้ว ยังมีสิ่งที่เรียกว่า EV (Extended Validation) ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความมีอยู่จริงของบริษัทที่สั่งซื้อ SSL เพื่อที่จะแสดงเครื่องหมายแถบสีเขียวและทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความมั่นใจสูงสุด ดังนั้น SSL ประเภทที่มี EV ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีก


ดังนั้น วิธีการเลือก SSL ที่เหมาะสมจึงสามารถนำเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้มาเป็นหลักในการเลือกใช้งานได้ เช่น

เว็บไซต์ที่จะใช้งาน SSL ของคุณเป็น ธนาคาร หรือธุรกิจ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือมาก จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ Verisign ในชนิดที่มี EV ด้วย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าเว็บไซต์ที่จะใช้งาน SSL ของคุณเป็นหน้าเว็บใช้งานภายในบริษัทอาจจะเป็น Web Based Email ภายในองค์กรการใช้งาน SSL123 ก็น่าจะเพียงพอ


บทความอื่น ๆ
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
วิธีการ compact folder สำหรับ outlook
CMS คืออะไร
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress