วิธีการตั้งค่า Name Server ของโดเมนเนม (Bizcn)

วิธีการเข้าระบบจัดการโดเมนเนมสามารถดูได้ ที่นี้


วิธีการตั้งค่า Name Server

  1. เข้าระบบจัดการโดเมนเนมของคุณ
  2. บริเวณเมนูซ้ายมือ ให้กดที่ปุ่ม Modify DNS

  1. ใส่ค่า name server ที่ต้องการ โดยในปัจจุบัน (10/2555) ระบบโดเมนเนมของ Bizcn สามารถรองรับ name server ได้ทั้งหมด 6 ชื่อด้วยกัน

  1. รอการ update dns ของ internet ที่ใช้งานประมาณ 8 - 24ชม.

หมายเหตุ : ค่า name server สำหรับการใช้งานเว็บโฮสติ้งของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด คือ

  • ns1.yourconnect.com
  • ns2.yourconnect.com
  • ns3.yourconnect.com
  • ns4.yourconnect.com
  • ns5.yourconnect.com
  • ns6.yourconnect.com

บทความอื่น ๆ
ความแตกต่างของ SSL และวิธีการเลือก SSL ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ
วิธีการแก้ไข joomla ini_set() has been disabled
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007
วิธีการ compact folder สำหรับ outlook
ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม