การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)
  1. เข้าระบบจัดการโดเมนเนมที่ http://www.ycdomain.net/domainportal
  2. ใส่ค่า domain name / password ที่ท่านได้รับทางอีเมล์

หมายเหตุ

  • กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านของโดเมนเนม หรือ รายละเอียดของโดเมนเนมไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งข้อมูลเข้ามาที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
  • กรุณาตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการโดเมนเนมของท่านทุกครั้ง ก่อนเข้าระบบจัดการโดเมนเนม โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลโดเมนเนมได้ ที่นี้

บทความอื่น ๆ
วิธีการแก้ไข wp-admin 500 internal server error
วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (OnlineNIC)
SSL คืออะไร ?
วิธีการสั่งซื้อบริการ