การย้ายชื่อโดเมนเนม

การย้ายผู้ให้บริการโดเมน หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “การย้ายโดเมน” นั้นควรที่จะดำเนินการก่อนถึงวันหมดอายุโดเมนอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้การดำเนินการย้ายจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันการย้ายโดเมน ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของผู้ให้บริการรายใหม่ และจากฝั่งของผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน นับจากวันที่ดำเนินการย้ายโดเมน และมีการยืนยันการย้ายโดเมนเกิดขึ้น

การย้ายโดเมน นอกจากเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  ยังเป็นการต่ออายุโดเมนด้วย  อย่างเช่น  หากโดเมนของท่านจะหมดอายุในวันที่  01  January  2010  เมื่อทำการย้ายโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดเมนของท่านจะถูกต่ออายุโดเมนอัตโนมัติเป็นวันที่  01  January  2011  ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องทำการย้ายโดเมนใกล้ ๆ กับวันหมดอายุ  ท่านจะทำการย้ายโดเมนก่อนวันหมดอายุโดเมนล่วงหน้ากี่เดือนก็ได้


สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมน

  • วันหมดอายุของโดเมน  ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย  หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย  อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้
  • โดเมนที่ท่านต้องการย้ายจะต้องไม่ถูกล็อคอยู่  (หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน)
  • ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่  เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
  • ต้องมี Authentication Code ของโดเมน (บางผู้ให้บริการเรียกว่า  Domain Secret,  Transfer Secret หรือ  EPP Code)  เพื่อใช้ประกอบการย้ายโดเมน ท่านสามารถสอบถามได้กับผู้ให้บริการโดเมน


ขั้นตอนการย้ายโดเมน

  1. เมื่อทางบริษัทฯ เริ่มขั้นตอนการย้ายโดเมนแล้ว  ท่านจะได้รับอีเมล์จากทางระบบซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการย้ายโดเมน  ให้ท่านคลิกที่ link ภายในอีเมล์ดังกล่าว และใส่ Authentication Code ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อทำการยืนยันการย้ายโดเมน
  2. หลังจากที่ท่านทำการยืนยันการย้ายแล้ว  ประมาณ 3-5 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Registrar ของผู้ให้บริการรายเดิม แจ้งเกี่ยวกับว่า มีการดำเนินการย้ายโดเมนออก ให้ท่านทำการ Approve คือตอบรับการย้ายออก หรือ Deny เพื่อเป็นการปฏิเสธการดำเนินการ   ภายในอีเมล์จะกำหนดวันที่เอาไว้ หากไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ ระบบก็จะถือว่าท่านยอมรับการย้ายโดเมนออก และจะทำการย้ายโดเมนไปไว้ที่ผู้ให้บริการใหม่โดยอัตโนมัติ

** กรุณายืนยันการย้ายโดเมนในขั้นตอนแรกทันทีที่ท่านได้รับอีเมล์ เนื่องจากว่า หากระบบไม่ได้รับการยืนยันการย้าย ระบบจะตัดการดำเนินการดังกล่าวออก และจะทำให้ต้องเริ่มดำเนินการย้ายโดเมนใหม่ ซึ่งหากว่าโดเมนของท่านใกล้วันหมดอายุจะทำให้ไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันเวลา และท่านจะต้องทำการต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินการย้ายโดเมนได้อีกครั้งหนึ่ง

** หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านสามารถ forward อีเมล์ที่เกี่ยวกับย้ายโดเมนทั้งหมดมาให้ที่บริษัทฯ  เพื่อให้เราดำเนินการแทนท่าน ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้ง Authentication Code ของโดเมนให้เราทราบด้วย หรือหากไม่สะดวกที่จะตรวจสอบอีเมล์ด้วยตนเอง กรุณาเปลี่ยนอีเมล์ Administrative Contact และ Registrant Contact ของโดเมนมาเป็น  info@yourconnect.com เพื่อให้เราดำเนินการแทน และจะต้องแจ้ง Authentication Code ด้วยเช่นกัน

  1. เมื่อโดเมนถูกดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการจัดการ/แก้ไขโดเมน อีกครั้งหนึ่ง และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

บทความอื่น ๆ
วิธีการ compact folder สำหรับ outlook
กระบวนการในการเริ่มต้นการสื่อสารผ่านชั้น SSL
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail
Bandwidth คืออะไร ?