วิธีการแก้ไข wp-admin 500 internal server error

ลักษณะของปัญหา

พบ error : 500 internal server error เมื่อทำการ login wp-admin ของ wordpress หลังจากทำการติดตั้งระบบเสร็จสิ้น
 

วิธีการแก้ไขปัญหา

  1. สร้างไฟล์ชื่อ php.ini
  2. พิมพ์ code "memory = 20MB" ลงในไฟล์
  3. บันทึกไฟล์
  4. อัพโหลดไฟล์ php.ini ไปที่โฟลเดอร์ wp-admin ที่ทำการติดตั้ง

บทความอื่น ๆ
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla
ปัญหาการใช้งาน FTP