วิธีการเปลี่ยน username/password ของผู้ใช้งาน joomla

Joomla (1.5.x)

  1. เข้าระบบ administrator ของ joomla
  2. ไปที่เมนู User Manager


 

  1. เลือกชื่อผู้ใช้งานระบบ joomla ที่ต้องการ


 

  1. ใส่ Username, New Password, Verify Password แล้วกดที่ปุ่ม Save

บทความอื่น ๆ
วิธีการชำระค่าบริการ
กระบวนการในการเริ่มต้นการสื่อสารผ่านชั้น SSL
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (OnlineNIC)
การตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail