วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla

Joomla (1.5.x)

  1. เข้าระบบ administrator ของ joomla
  2. ไปที่เมนู Global Configuration


 

  1. ไปที่หัวข้อ System


 

  1. ในส่วน User Settings ให้ตั้งค่า Allow User Registration = No


 


บทความอื่น ๆ
ปัญหาการใช้งาน FTP
วิธีการตั้งค่า Name Server ของโดเมนเนม (Bizcn)
การย้ายชื่อโดเมนเนม
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010