วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla

Joomla (1.5.x)

  1. เข้าระบบ administrator ของ joomla
  2. ไปที่เมนู Global Configuration


 

  1. ไปที่หัวข้อ System


 

  1. ในส่วน User Settings ให้ตั้งค่า Allow User Registration = No


 


บทความอื่น ๆ
การย้ายชื่อโดเมนเนม
ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
วิธีการสมัครสมาชิก
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (OnlineNIC)