วิธีการใช้งาน FileZilla

ท่านสามารถดูวิธีการติดตั้ง และดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ได้ ที่นี้

การสร้าง site

  1. ไปที่เมนู File -> Site Manager หรือกด CTRL+S
  2. กดปุ่ม New Site
  3. ตั้งค่าในส่วนของ General
Host ftp.yourdomain.tld
Port 21
Protocol FTP
Logon Type Ask for password
User ftpuser@yourdomain.tld

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


การอัพโหลดไฟล์

  1. เข้าระบบ FTP ด้วย site ที่สร้างขึ้น
  2. เข้าโฟลเดอร์ public_html ในฝั่ง remote site
  3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดในฝั่ง local site
  4. คลิกขวา เลือก Upload

บทความอื่น ๆ
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010
SSL คืออะไร ?
วิธีการสมัครสมาชิก
วิธีการเปลี่ยน username/password ของผู้ใช้งาน joomla