ปัญหาการใช้งาน FTP

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์

 1. Connect FTP ไม่ได้
 2. อัพโหลดไฟล์ไปแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 3. อัพโหลดไฟล์ไม่ขึ้น
 4. อัพโหลดแล้วหลุดบ่อย


วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

 1.  อาจจะเกิดจาก ใส่ข้อมูลในการ Connect ผิดพลาด เช่น Hostname / Username / Password ผิดพลาด หรือ Internet มีปัญหาไม่สามารถ lookup โดเมน FTP server ได้
 2. อาจจะเกิดจาก ปัญหาการเรียกดูจาก IE จากเครื่องทำให้เห็นเป็นข้อมูลเก่าในเครื่อง หรือ ISP ใช้ Proxy ในการเปิดดูเว็บไซต์ทำให้เกิดปัญหา Cache ส่วนใหญ่ Server ที่อยู่ภายในประเทศไทยไม่ค่อยมีปัญหา จะเกิดจาก Server ต่างประเทศ
 3. อาจจะเกิดจาก พื้นที่ในการใช้บริการเต็ม ไฟล์ใหญ่เกินกำหนด หรือ ไฟล์ มีไวรัส หรือเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลต้องห้ามต่าง ๆ
 4. อาจจะเกิดจาก โปรแกรม FTP ที่ใช้งาน ตั้ง mode ในการ connect ไม่ตรงกับทาง Server ผู้ให้บริการ


วิธีการแก้ไขปัญหานี้

 1. ตรวจสอบการ Connect ของ Internet ว่าปกติหรือเปล่า เช็ค Hostname / Username / Password ว่าถูกต้องหรือเปล่า และลองใช้ Hostname เป็น IP ของ Server ดู
 2. ทำการเคลียร์ Cache ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หรือ กดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อ refresh หน้าจอดู หากทำแล้วไม่ได้ให้ลองติดต่อ ISP ดู
 3. ให้ทำการลดไฟล์ใน FTP ออกไปบ้าง หรือลดขนาดไฟล์ที่อัพโหลดลง และ สแกนหาไวรัสจากตัวไฟล์ด้วย
 4. ให้ลองเปลี่ยน mode ในการ connect เป็น passive mode


การใช้งาน FTP ของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด

 1. อัพโหลดผ่าน FTP Server เช่น ftp.yourdomain.com หรือเป็น IP 203.150.xxx.xxx
 2. อัพโหลดไฟล์ทุกไฟล์และทุกโฟลเดอร์ไปไว้ที่ folder : public_html เท่านั้น
 3. อัพโหลดหน้า index จะต้องเป็นไฟล์ที่มีชื่อดังต่อไปนี้ index.htm , index.html , index.php เท่านั้น
 4. ห้ามแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไฟล์ .htaccess เป็นอันขาด
 5. ห้ามแก้ไขและลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ติดตั้งมาเป็นอันขาด
 6. การเรียกชื่อไฟล์หรือ โฟลเดอร์จะต้องเรียก จากชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องเท่านั้น ตัวเล็กและตัวใหญ่มีผลทั้งหมด

บทความอื่น ๆ
วิธีการแก้ไข joomla ini_set() has been disabled
วิธีการสมัครสมาชิก
วิธีการติดตั้ง chrome remote desktop
การตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)