วิธีการ compact folder สำหรับ outlook

Outlook Express / Outlook V6.0

 1. เลือกเมนูบาร์ File -> Folder -> Compact All Folders
 2. รอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น


Microsoft Outlook 2003

 1. เลือกเมนูบาร์ Tools -> E-mail Accounts
 2. ในส่วน E-mail เลือก View or change existing e-mail accounts แล้วกดที่ปุ่ม Next (ให้ข้ามขั้นตอนนี้ ถ้าหากขึ้นหน้าต่าง E-mail Accounts)
 3. เลือก Email Account ที่ต้องการ แล้วเลือก Change
 4. กดที่ปุ่ม More Settings
 5. ไปที่หัวข้อ Advanced
 6. กดที่ปุ่ม Offline Folder File Settings
 7. กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น


Microsoft Outlook 2007

 1. คลิกขวาที่ Personal Folders -> Properties for "Personal Folders"
 2. กดที่ปุ่ม Advanced
 3. กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น


Microsoft Outlook 2010

 1. คลิกขวาที่ Outlook Data File -> Data File Properties
 2. กดที่ปุ่ม Advanced
 3. กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น

บทความอื่น ๆ
วิธีการสมัครสมาชิก
ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (OnlineNIC)
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
ความแตกต่างของ SSL และวิธีการเลือก SSL ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ