วิธีการติดตั้ง chrome remote desktop

สิ่งที่จำเป็นในการติดตั้ง chrome remote desktop

  • โปรแกรม google chrome
  • ชื่ออีเมล์ @gmail.com (ในกรณีที่ไม่มีอีเมล์ @gmail.com ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อขออีเมล์สำหรับการติดตั้ง)

 

วิธีการติดตั้ง

1. ลงชื่อเข้าใช้งาน google chrome 


2. ค้นหา "chrome remote desktop" ในหน้าเว็บไซต์ google แล้วเข้าไปที่ chrome web store


3. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างติดตั้ง chrome remote desktop ให้กดที่ปุ่ม "Add to chrome"
** หมายเหตุ : หากท่านใช้งานอีเมล์ของทางบริษัทให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5.


4. กดปุ่ม "Add" เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง


5. กลับมาที่หน้าต่างติดตั้ง chrome remote desktop แล้วกดที่ปุ่ม "Launch app"


6. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม chrome remote desktop แล้วให้กดที่ปุ่ม "Get started" ในหัวข้อ remote assistance


7. แล้วกดที่ปุ่ม "Share" ในหัวข้อ remote assistance อีกครั้ง


8. ให้ดาวน์โหลดตัว chromeremotedesktophost ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์


9. บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง google chrome ให้กดที่ลูกศรชี้ลง แล้วกดที่ "Open" เพื่อติดตั้งส่วน host ของ chrome remote desktop


10. ให้กดที่ปุ่ม "Yes" เพื่ออนุญาตระบบให้ติดตั้งส่วน host แล้วรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นขั้นตอน


11. กลับมาที่โปรแกรม chrome remote desktop ให้แจ้ง access code ให้เจ้าหน้าที่ทราบ (ถ้ายังไม่ขึ้น ให้กดที่ปุ่ม "Share")


บทความอื่น ๆ
วิธีการสมัครสมาชิก
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress
วิธีการแก้ไข joomla ini_set() has been disabled
วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)