ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

ลักษณะของปัญหา

Microsoft Outlook หรือ Outlook Express ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800ccc78 แจ้งในขณะที่พยายามส่งอีเมล์ออก หรือ ทดสอบส่งอีเมล์ออก (Test Account Setting)
 

วิธีการแก้ไขปัญหา

Outlook Express / Outlook V6.0

 1. เลือกเมนูบาร์ Tools -> Accounts
 2. เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ Mail แล้วเลือก Properties
 3. ไปที่หัวข้อ Servers
 4. ในส่วน Outgoing Mail Server ให้ติ๊ก "My server requires authentication"
 5. กดที่ปุ่ม Settings
 6. ให้ติ๊ก "Use same settings as my incoming mail server"
 7. กดที่ปุ่ม OK


Microsoft Outlook 2003

 1. เลือกเมนูบาร์ Tools -> E-mail Accounts
 2. ในส่วน E-mail เลือก View or change existing e-mail accounts แล้วกดที่ปุ่ม Next (ให้ข้ามขั้นตอนนี้ ถ้าหากขึ้นหน้าต่าง E-mail Accounts)
 3. เลือก Email Account ที่มีปัญหา แล้วเลือก Change
 4. กดที่ปุ่ม More Settings
 5. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
 6. ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
 7. เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
 8. กดที่ปุ่ม OK


Microsoft Outlook 2007

 1. เลือกเมนูบาร์ Tools -> Account Settings
 2. เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ E-mail แล้วเลือก Change
 3. กดที่ปุ่ม More Settings
 4. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
 5. ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
 6. เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
 7. กด OK


Microsoft Outlook 2010

 1. เลือกเมนูบาร์ File -> Info -> Account Settings
 2. เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ E-mail แล้วเลือก Change
 3. กดที่ปุ่ม More Settings
 4. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
 5. ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
 6. เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
 7. กด OK

บทความอื่น ๆ
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress
กระบวนการในการเริ่มต้นการสื่อสารผ่านชั้น SSL
SSL คืออะไร ?
CMS คืออะไร