ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

ลักษณะของปัญหา

Microsoft Outlook หรือ Outlook Express ไม่สามารถรับอีเมล์ หรือส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800C0133 แจ้งในขณะที่กดปุ่ม send & receive
 

สาเหตุของปัญหา

Microsoft Outlook หรือ Outlook Express มีกำหนดพื้นที่การใช้งานของ folder ไว้สูงสุดประมาณ 2GB เมื่อผู้ใช้งานมีการใช้งานพื้นที่อีเมล์ใกล้ถึงกำหนดสูงสุดที่สามารถจัดการ folder ได้แล้ว ระบบจึงทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ซึ่งก็คือ error 0x800C0133 นั้นเอง
 

วิธีการแก้ไขปัญหา

  1. ทำการ compact folder ที่ใช้งาน เพื่อลดพื้นที่การใช้งานของ folder ให้ต่ำกว่า 2GB โดยท่านสามารถดูวิธีการ compact folder ได้ ที่นี้
  2. ทำการสร้าง folder ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการย้ายข้อมูลอีเมล์จาก folder inbox เข้าไปที่ folder ใหม่แทน เพื่อให้ folder inbox มีขนาดไม่เกิน 2GB

หมายเหตุ : แนะนำให้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ 2.


บทความอื่น ๆ
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)
Bandwidth คืออะไร ?
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress
วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla