การตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express

สิ่งที่จำเป็นในการตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express

  • ชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน,, ท่านสามารถดูวิธีการสร้างอีเมล์ผ่านทาง cPanel ได้ ที่นี้


สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express

  • ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ
  • incoming mail server => mail.yourdomain.tld ( port 110 )
  • outgoing mail server => mail.yourdomain.tld ( port 25 )
  • account type => POP3
  • ในกรณีที่ internet ของท่านไม่สามารถใช้งาน port 25 ได้ เนื่องจาก isp มีการ block port ให้ใช้งาน port 26 แทนในการตั้งค่าอีเมล์

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


วิธีการตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express


บทความอื่น ๆ
ปัญหาการใช้งาน FTP
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail
CMS คืออะไร
วิธีการชำระค่าบริการ