การตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird

สิ่งที่จำเป็นในการตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird

 • ชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน,, ท่านสามารถดูวิธีการสร้างอีเมล์ผ่านทาง cPanel ได้ ที่นี้


สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird

 • ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ
 • incoming mail server => mail.yourdomain.tld ( port 110 )
 • outgoing mail server => mail.yourdomain.tld ( port 25 )
 • account type => POP3
 • ในกรณีที่ internet ของท่านไม่สามารถใช้งาน port 25 ได้ เนื่องจาก isp มีการ block port ให้ใช้งาน port 26 แทนในการตั้งค่าอีเมล์

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


วิธีการตั้งค่าอีเมล์ใน Mozilla Thunderbird

 1. ไปที่ Tools -> Account Settings


 

 1. ไปที่ปุ่ม Account Actions (บริเวณด้านล่าง) -> Add Mail Account...


 

 1. ในหน้าต่าง Mail Account Setup ให้ใส่ค่า Your name, Email address, Password ของอีเมล์ที่ต้องการ และติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Remember password แล้วกดที่ปุ่ม Continue


 

 1. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ให้เลือก POP3 (keep mail on your computer) แล้วกดที่ปุ่ม Manual config


 

 1. ในส่วนที่ 1 ให้ใส่ Incoming, Outgoing, Username ของท่าน,, ในส่วนที่ 2 ให้แก้ไขค่าตามรูปภาพด้านล่าง แล้วกดที่ปุ่ม Advanced config


 

 1. ไปที่ส่วน Outgoing Server (SMTP) บริเวณซ้ายมือ แล้วเลือกอีเมล์ที่ตั้งค่า กดที่ปุ่ม Edit...


 

 1. ให้ตั้งค่าในส่วน Security and Authentication ตามรูปภาพด้านล่าง แล้วกดที่ปุ่ม OK และ OK เพื่อเป็นการสิ้นสุดการตั้งค่าอีเมล์


 


บทความอื่น ๆ
Bandwidth คืออะไร ?
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)
การตั้งค่าอีเมล์ใน Outlook Express
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)
วิธีการติดตั้ง theme ใหม่บน wordpress