การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007

สิ่งที่จำเป็นในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007

 • ชื่ออีเมล์ และรหัสผ่าน,, ท่านสามารถดูวิธีการสร้างอีเมล์ผ่านทาง cPanel ได้ ที่นี้


สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007

 • ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ
 • incoming mail server => mail.yourdomain.tld ( port 110 )
 • outgoing mail server => mail.yourdomain.tld ( port 25 )
 • account type => POP3
 • ในกรณีที่ internet ของท่านไม่สามารถใช้งาน port 25 ได้ เนื่องจาก isp มีการ block port ให้ใช้งาน port 26 แทนในการตั้งค่าอีเมล์

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


วิธีการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007

 1. ไปที่ Tools -> Account Settings


 

 1. ในหน้าต่าง Account Settings เลือกที่หัวข้อ E-mail แล้วกดที่ปุ่ม New...


 

 1. ในส่วน Auto Account Setup ให้ติ๊กช่อง Manually configure server settings or additional server types แล้วกดที่ปุ่ม Next


 

 1. ในส่วน Choose E-mail Service ให้ติ๊กวงกลม Internet E-mail แล้วกดที่ปุ่ม Next


 

 1. ในส่วน Internet E-mail Settings ให้ใส่ Your Name, E-mail Address, Incoming mail server, Outgoing mail server, User Name, Password ของท่าน แล้วกดที่ปุ่ม More Settings...


 

 1. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง My outgoing server (SMTP) requires authentication และติ๊กวงกลม Use same settings as my incoming mail server แล้วกดที่ปุ่ม OK


 

 1. ถ้าต้องการเก็บอีเมล์ไว้ที่ Server ด้วยให้ไปที่หัวข้อ Advanced ในส่วน Delivery ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Leave a copy of massage on the server แล้วกดที่ปุ่ม OK


 

 1. เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นให้ทำการกดปุ่ม Test Account Settings เพื่อทดสอบการตั้งค่าชื่ออีเมล์


 

 1. ในหน้าต่าง Test Account Settings หากขึ้น Completed ทั้งสองแถบแสดงว่าตั้งค่าถูกต้องให้กดที่ปุ่ม Close


 

 1. หลังจาก Test Account Settings เรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม Next และ Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์


 


บทความอื่น ๆ
วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง FileZilla
วิธีการปิดส่วนสมัครสมาชิกของ joomla
วิธีการสั่งซื้อบริการ
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)