วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด มีดังนี้

  1. เข้าส่วนสมัครสมาชิกที่ https://support.yourconnect.com/register.php
  2. ใส่รายละเอียดของผู้ใช้บริการ แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง "ฉันอ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ"
  3. ตรวจสอบอีเมล์ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาชิก" จากชื่ออีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้

หมายเหตุ : ถ้าหากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 30 นาที ให้ตรวจสอบใน spam box / junk box ของท่าน


บทความอื่น ๆ
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (Bizcn)
Bandwidth คืออะไร ?
การตั้งค่าอีเมล์ใน Windows Mail
ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม
การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010