วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด มีดังนี้

  1. เข้าส่วนสมัครสมาชิกที่ https://support.yourconnect.com/register.php
  2. ใส่รายละเอียดของผู้ใช้บริการ แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง "ฉันอ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ"
  3. ตรวจสอบอีเมล์ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาชิก" จากชื่ออีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้

หมายเหตุ : ถ้าหากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 30 นาที ให้ตรวจสอบใน spam box / junk box ของท่าน


บทความอื่น ๆ
ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม
วิธีการสั่งซื้อบริการ
วิธีการแก้ไข wp-admin 500 internal server error
ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)
วิธีการใช้งาน FileZilla