วิธีการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านทางธนาคาร หรือทาง ATM ได้ทั่วประเทศ

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด รามคำแหง (สัมมากร) 136-2-26205-1 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด สุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 735-2-37492-4 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ทองหล่อ 182-2-03189-2 ออมทรัพย์

- กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี รวมทั้งที่อยู่จัดส่งใบกำกับภาษีของท่านด้วย และสำหรับนิติบุคคล
- สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด


วิธีการแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ

1. Fax ใบนำฝากมาที่หมายเลข 02-642-9839
2. Scan ใบนำฝากแนบไฟล์ส่งมาที่ Email : 
3. แจ้งข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ ที่นี้
** กรุณาระบุชื่อเว็บไซต์ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทุกครั้ง


ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3%
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
731 อาคาร พีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น10
ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546010681

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
731 อาคาร พีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น10
ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


บทความอื่น ๆ
การเข้าระบบจัดการโดเมนเนม (OnlineNIC)
วิธีการใช้งาน FileZilla
การย้ายชื่อโดเมนเนม
กระบวนการในการเริ่มต้นการสื่อสารผ่านชั้น SSL
ปัญหาการใช้งาน FTP