แจ้ง ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ช่วง 10:00น. เป็นต้นไป ตึกสำนักงานของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จึงมีผลทำให้ระบบแฟกซ์และโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับท่านที่ต้องการส่งแฟกซ์ให้บริษัทฯ กรุณาส่งเข้ามาในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 แทนครับ และท่านที่ต้องการติดต่อบริษัทฯ กรุณาติดต่อที่เบอร์ hotline (081-497-0033, 082-322-0033) แทนครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ฝ่ายบริการลูกค้า บจก.ยัวร์คอนเน็ค