แจ้งเรื่องวันหยุดเพื่ออบรมสัมมนาของทางบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
    เนื่องจากทางบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
โดยเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของทางบริษัทในการเข้าสู่ AEC และขยายบริการออกไปยังไปต่างประเทศซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการที่มีกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์อยู่ในต่างประเทศ
การอบรมสัมมานาครั้งนี้จะมีระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 และทางบริษัทจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
ดังนั้นจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าในวันดังกล่าวจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่ออฟฟิศของทางบริษัทซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
 
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลใดๆเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้งานกรุณาอีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่ของเราที่ support@yourconnect.com
หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านบัญชี-การเงิน อีเมล์ติดต่อได้ที่ billing@yourconnect.com
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะให้บริการท่านภายใน 4 - 8 ชั่วโมง
 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้าทุกท่านที่ต้องการติดต่อในช่วงระหว่างวันหยุดทำการมา ณ ที่นี้
 
 
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน บ.ยัวร์คอนเน็ค จก.