วิธีการทำเว็บไซต์ขาวดำ

ให้แก้ไขค่า body tag ตามค่าดังนี้

ตัวอย่างจากเดิม

<body>

เปลี่ยนเป็น

<body style="-webkit-filter: grayscale(100%);-moz-filter: grayscale(100%);filter: grayscale(100%);">