ปัญหาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ช้า หรือเข้าไม่ได้จากอินเตอร์เน็ต ADSL [ TOT, True ]

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน
 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อมูลปัญหาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ช้า หรือเข้าไม่ได้จากอินเตอร์เน็ต ADSL [TOT, True] ซึ่งหลังจากการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงทราบว่าเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL [TOT, True] กับทาง CAT Datacenter ที่บริษัทฯ มีการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเว็บโฮสติ้งอยู่ จึงส่งผลกระทบการใช้งานตามที่กล่าวข้างต้น และในขณะนี้ทาง CAT Datacenter เองก็ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติอยู่ครับ / ค่ะ
 

อีเมล์รับทราบปัญหา
 

ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์จากส่วน 3G/4G จากทุกเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ต ADSL นอกเหนือจากค่ายที่แจ้งมา ยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ / ค่ะ
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ทีมงาน บ.ยัวร์คอนเน็ค จก.